Αρχική ΑΣΕΠ Διαγωνισμός για 158 μόνιμους υπαλλήλους στον ΔΕΔΔΗΕ

Διαγωνισμός για 158 μόνιμους υπαλλήλους στον ΔΕΔΔΗΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκεται η 7Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 158 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας -ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Το νέο προσωπικό (κυρίως μηχανικοί) θα τοποθετηθεί στη Διεύθυνση Δικτύου, αλλά και σε διοικητικές Διευθύνσεις ανά την επικράτεια.

Η προκήρυξη αφορά πέντε ειδικότητες και συγκεκριμένα τις εξής: ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικοοικονομικοί, ΠΕ Πτυχιούχοι Πληροφορικής, ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (οι οποίοι θα υποβληθούν σε ειδική πρακτική δοκιμασία).

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων θα είναι εικοσαήμερη και θα «τρέξει» μέσα στον Ιούλιο. Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr

7 εποχικοί στην Αθήνα

Στο μεταξύ από σήμερα Τετάρτη 6 Ιουνίου μέχρι και τις 15 του μήνα θα υποβάλλονται αιτήσεις για την πρόσληψη 7 εποχικών υπαλλήλων στον ΔΕΔΔΗΕ, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών που εδρεύει στην Αθήνα.

Οι προσλήψεις αφορούν τις ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων και Οδηγοί-μηχανοδηγοί.