Δια ζώσης, αν και με ενστάσεις, θα διεξαχθεί η εξεταστική περίοδος των φοιτητών και φοιτητριών των ΑΕΙ της χώρας, καθώς υπουργείο Παιδείας και πανεπιστήμια κατέληξαν σε «κοινή οδό» μετά την ολοκλήρωση της σημερινής Συνόδου πρυτάνεων ΑΕΙ.

Είχε προηγηθεί η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το υπουργείο Παιδείας τις προηγούμενες ημέρες, η οποία όμως δυσαρέστησε τις διοικήσεις πανεπιστημίων που θεώρησαν ότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί διάλογος επί του θέματος αλλά και επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας στα ΑΕΙ.

Ωστόσο όπως ανακοινώθηκε τελικά, η Σύνοδος των ΑΕΙ «λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις συνθήκες εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19 και των μεταλλάξεών της και θεωρώντας ότι τα μέτρα στα πανεπιστήμια επαναφέρουν το πρόταγμα της προστασίας της δημόσιας υγείας» κατέληξε στα παρακάτω:

  • Η δια ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων, αναμένεται να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσχέρειες. Για όσους φοιτητές καταστεί αδύνατη η συμμετοχή τους, λόγω νόησης και καραντίνας, θα ληφθεί μέριμνα ώστε να εξεταστούν με τον πλέον πρόσφορο τρόπο που θα καθοριστεί, από τα ίδια τα πανεπιστήμια, με συνεννόηση διδασκόντων και φοιτητών, λαμβανομένου υπόψη του ισχύοντος πλαισίου συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για δια ζώσης εξέταση αναπλήρωσης. Είναι αυτονόητο ότι η αδυναμία συμμετοχής στις εξετάσεις θα τεκμαίρεται από τα στοιχεία στο edupass, η εγγραφή στο οποίο έχει μεγάλη σημασία για την ομαλή και κατά το δυνατόν ασφαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι διοικήσεις των πανεπιστημίων παρακολουθούν την εξέλιξη της πανδημίας και σε πιθανή επιδείνωση των κρουσμάτων και συνθηκών θα επανέλθουν υιοθετώντας ευέλικτους και πιο ασφαλείς τρόπους λειτουργίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
  • Το υπουργείο Παιδείας και τα συναρμόδια υπουργεία σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ οφείλουν να προσφέρουν τη δυνατότητα για τον έλεγχο, στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση, των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, με τα κατάλληλα διαγνωστικά μέσα.

Καταδίκη της βίας σε ΟΠΑ και Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης

Καταδίκασαν τα πανεπιστήμια σε όλους τους τόνους  την χθεσινή εισβολή και τον ξυλοδαρμό καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναφέροντας ότι «αποτελεί βάναυση καταπάτηση της λειτουργίας του πανεπιστημίου, ως ελεύθερου, ανοικτού και δημοκρατικού».

Για τα επεισόδια στην Θεσσαλονίκη τόνισαν  ότι «καθήκον των πρυτανικών αρχών είναι κατά προτεραιότητα η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας και προστασίας εργαζομένων και εγκαταστάσεων».  Όπως ανέφεραν οι πρυτάνεις «η βία, οι απειλές και οι προσωπικές προσβολές δεν έχουν θέση στο σύγχρονο δημόσιο πανεπιστήμιο». Ψήφισμα εκδόθηκε επίσης  για τις επιθέσεις κατά του πρύτανη του ΑΠΘ, Ν. Παπαϊωάννου με το οποιο η Σύνοδος «καταδικάζει ενέργειες και δημοσιεύματα που στοχοποιούν πρυτάνεις και σκόπιμα υποσκάπτουν το κύρος του θεσμού».