Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν καταβάλει πλήρως τα χρέη τους προς το Δημόσιο έως τις 19 Απριλίου 2024 ή δεν υπέβαλαν εγκαίρως τη δήλωση ΦΠΑ που έπρεπε να υποβληθεί πριν από τις 20 Απριλίου 2024, έχουν μέχρι τις 19 Ιουλίου 2024 για να αποφύγουν την απώλεια των ρυθμίσεών τους.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξοφλήσουν εντελώς τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ή να τακτοποιήσουν την κατάσταση μέσω νέων δόσεων εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας. Επιπλέον, πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή ΦΠΑ που δεν υποβλήθηκαν εγκαίρως μέχρι την ίδια προθεσμία για να διατηρήσουν τις ρυθμίσεις των δόσεων.

Οι φορολογούμενοι, δεν θα χάσουν τις ρυθμίσεις τους σε περίπτωση που προκύψει νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, αρκεί αυτή να εξοφληθεί εντελώς ή να ρυθμιστεί ξανά εντός τριών μηνών από την προθεσμία της. Επιπλέον, η μη εγκαίρως υποβληθείσα φορολογική δήλωση δεν θα οδηγήσει στην απώλεια των ρυθμίσεων, εφόσον υποβληθεί εντός τριών μηνών από την προθεσμία της υποβολής της.

Ακόμη και μια ημερήσια καθυστέρηση στην υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ ή η δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς, οδηγούσε στην απώλεια των ρυθμίσεών τους, η νέα ρύθμιση προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και προστασία για τους οφειλέτες.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις