Αρχική Υπουργεία Δεν σταματούν οι έλεγχοι για το παραεμπόριο απο το Υπουργείο Ανάπτυξης

Δεν σταματούν οι έλεγχοι για το παραεμπόριο απο το Υπουργείο Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε συνεχόμενους ελέγχους σε όλη την επικράτεια συνεχίζει την επιχειρησιακή του δραστηριότητα το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.

Συγκεκριμένα

1)Κατά το χρονικό διάστημα από 08.06.2020 έως και 14.06.2020
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 474 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 91
παραβάσεις. Παρατηρείται αύξηση 116,44% επί των ελέγχων και
122% επί των βεβαιωμένων παραβάσεων της προηγούμενης
εβδομάδας 01.06.2020 έως και 07.06.2020.
2) Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία
Αθήνας και Θεσσαλονίκης και την συνδρομή των τοπικών, δημοτικών
και περιφερειακών, αρχών οι επιχειρήσεις ελέγχου για την
αντιμετώπιση του παρεμπορίου έλαβαν χώρα σε Αττική, Θεσσαλονίκη,
Χαλκιδική και Πάρο.
3) Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 57.750€ (αύξηση
196,15% συγκριτικά με το ύψος των προστίμων της προηγούμενης
εβδομάδας) που αφορούσαν σε παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης
και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), του
υπαιθρίου εμπορίου (ν.4497/2017) και της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου της 01.05.2020 (Α’ 90) “Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα”.
Επιπρόσθετα, επιβλήθηκε η αναστολή λειτουργίας για 15 ημέρες σε πέντε επιχειρήσεις στην Αττική και σε μία στη Χαλκιδική κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34429/3-6-2020.