Αρχική Οικονομία Δείτε το πρόγραμμα κατάρτισης 100 ωρών με επίδομα 500 ευρώ – Αναλυτικά...

Δείτε το πρόγραμμα κατάρτισης 100 ωρών με επίδομα 500 ευρώ – Αναλυτικά αιτήσεις και δικαιούχοι!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Φόρος εισοδήματος: Eκπτωση 3% για τις εφάπαξ πληρωμές έως 30 Αυγούστου
Φόρος εισοδήματος: Eκπτωση 3% για τις εφάπαξ πληρωμές έως 30 Αυγούστου

O Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού – ΣΕΚΠΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών» με κωδικό ΟΠΣ 5035249, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2709/890/Α3/19-04-2019 (ΑΔΑ 6ΔΟI465XI8-9ΡΩ) Απόφαση Ένταξης.

Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι 31-10-2021 και ώρα 23:59:00

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

απασχόλησής τους. Με την υλοποίηση των ενεργειών αυτών αναμένεται οι εργαζόμενοι να εφοδιαστούν με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας που σταδιακά συντελείται. Αντικείμενο της πράξης είναι η κατάρτιση, η πιστοποίηση και ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

Το σύνολο των ωρών κατάρτισης είναι 100 ώρες

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά:

— την Κατάρτιση
— τη διαδικασία πιστοποίησης.

Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €.

Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 100 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 500,00 €.

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ