Αρχική ΑΣΕΠ Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 21 θέσεις τακτικού προσωπικού

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 21 θέσεις τακτικού προσωπικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκδόθηκαν εχθές 22/12/2020 τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, μεταξύ 21 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 18 Δεκεμβρίου 2020 έως και την πάροδο της 28ης   Δεκεμβρίου 2020, ημέρας Δευτέρας.

Πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων κατηγορία ΔΕ (άνοιγμα με Mozilla Firefox)

Πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων κατηγορία ΥΕ (άνοιγμα με Mozilla Firefox)