Αρχική ΟΑΕΔ ΟΑΕΔ: Δείτε πως θα κλείνουν e-ραντεβού οι άνεργοι και επιχειρήσεις

ΟΑΕΔ: Δείτε πως θα κλείνουν e-ραντεβού οι άνεργοι και επιχειρήσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Κοινωνικός Τουρισμός

Το «myOAEDIiveGov.gr» είναι μια νέα πλατφόρμα που τέθηκε σε λειτουργία πριν λίγες μέρες και θα προσφέρει τη δυνατότητα βιντεοδιάσκεψης με υπαλλήλους του ΟΑΕΔ χωρίς μετακινήσεις και φυσική παρουσία. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική απόφαση που ημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σε αυτή τη φάση θα παρέχονται δύο θεματικά πεδία υπηρεσιών, εκ των οποίων το ένα θα αφορά ανέργους και το άλλο επιχειρήσεις. 

Συγκεκριμένα: 

Α. «Συμβουλευτική προς εγγεγραμμένους ανέργους» 

 Ο ενδιαφερόμενος εξυπηρετείται από εργασιακό σύμβουλο αναζητούντων εργασία για αποτύπωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών του, σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ) προς ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας και έκδοση συστατικών σημειωμάτων προς εύρεση εργασίας. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συμβουλευτικής προς εγγεγραμμένους ανέργους με χρήση νοηματικής γλώσσας/χειλεανάγνωσης ή με διερμηνεία σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής. 

 Β. «Συμβουλευτική προς επιχειρήσεις» 

Στο συγκεκριμένο πεδίο ο εκπρόσωπος της επιχείρησης σε συνεργασία με τον/την εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών μπορεί: – Να ζητήσει προσωπικό χωρίς επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (άνοιγμα και περιγραφή θέσεων εργασίας). – Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας. – Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων εργασίας. – Να ενημερωθεί για Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας-Πρακτικής Άσκησης. – Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων. 

 Για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να έχει μόνο τους κωδικούς του από το taxisnet, έναν υπολογιστή/tablet ή ένα κινητό τηλέφωνο με ενεργοποιημένη την κάμερα, προκειμένου να έχει οπτική επαφή με τον αρμόδιο υπάλληλο του Ο.Α.Ε.Δ. και να επιδεικνύει στην κάμερα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εξακρίβωση των στοιχείων του. Για όσους δεν διαθέτουν κωδικούς Taxisnet παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να κλείσουν ραντεβού και για άλλο φυσικό πρόσωπο. 

 Βήμα – βήμα ο καθορισμός του e-ραντεβού 

Ο ενδιαφερόμενος, (άνεργος ή η επιχείρηση), μέσω του εκπροσώπου της εισέρχεται είτε απευθείας στην ειδική πλατφόρμα (myOAEDIive.gov.gr) είτε μέσω σχετικού ηλεκτρονικού συνδέσμου που υφίσταται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet. 

Μετά την είσοδο στην ειδική πλατφόρμα ο αιτών επιλέγει το θεματικό πεδίο υπηρεσιών που επιθυμεί, την ημερομηνία και την ώρα εξυπηρέτησής του με τηλεδιάσκεψη με χρονικό εύρος των επόμενων 90 ημερών. 

Στη συνέχεια καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία του προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη: το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση επικοινωνίας αλλά και τυχόν ειδικές απαιτήσεις, όπως είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως διερμηνείας για κωφούς/βαρήκοους, με πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας (ελληνική νοηματική γλώσσα, χειλεανάγνωση). 

Μετά την καταχώριση του αιτήματος αποστέλλεται στον αιτούντα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) «ενημέρωσης για επερχόμενη κράτηση» στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε. Η κράτηση μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να καταχωρισθεί νέα, με την υποβολή αιτήματος για την παροχή νέας υπηρεσίας. Στο μήνυμα ενημέρωσης που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος, περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή του στην τηλεδιάσκεψη με τον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΑΕΔ. 

Λίγο πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού αποστέλλεται εκ νέου μήνυμα υπενθύμισης στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο με περιεχόμενο ίδιο με το αρχικό μήνυμα του ραντεβού του. 

 Την ώρα του ραντεβού ο αιτών πρέπει να ενεργοποιήσει το σύνδεσμο που διαθέτει στο σχετικό μήνυμα που έλαβε στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και να συνδεθεί στην πλατφόρμα της τηλεδιάσκεψης. Τρίτο πρόσωπο στην τηλεδιάσκεψη μπορεί να υπάρξει μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει κάποιες ειδικές απαιτήσεις (νοηματική, χειλεανάγνωση). 

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης πραγματοποιείται από τον υπάλληλο του Ο.Α.Ε.Δ. η ταυτοποίηση του αιτούντος πολίτη ή η νομιμοποίηση του εκπροσώπου της επιχείρησης, με την επίδειξη στην κάμερα των απαραίτητων εγγράφων, ενώ στη συνέχεια η τηλεδιάσκεψη μπορεί να συνεχιστεί είτε με εικόνα και ήχο, είτε μόνο με ήχο.