Αρχική Χωρίς κατηγορία ΔΕΗ: Προσλήψεις-εξπρές διοικητικών υπαλλήλων στην Αττική

ΔΕΗ: Προσλήψεις-εξπρές διοικητικών υπαλλήλων στην Αττική

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΔΥΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων και ειδικότερα, είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και επτά (7) ατόμων για  την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, που εδρεύουν στην Αθήνα στο Νομό Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων από Σάββατο 04/06/2022 έως και Τρίτη 14/06/2022.