Αρχική Εποχικοί ΔΕΗ: Προσλαμβάνει άμεσα 20 εποχικούς υπαλλήλους

ΔΕΗ: Προσλαμβάνει άμεσα 20 εποχικούς υπαλλήλους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

6 ΠΕ Πληροφορικής
11 ΤΕ Πληροφορικής
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Βοηθός Ραδιοτεχνίτης)
1 ΔΕ Οδηγός (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ΥΕ Εργάτης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 14/09/2018-24/09/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:

210 8206097, 210 8206115