Αρχική ΑΣΕΠ ΔΕΗ: Πότε λήγουν οι αιτήσεις για τις 58 μόνιμες προσλήψεις

ΔΕΗ: Πότε λήγουν οι αιτήσεις για τις 58 μόνιμες προσλήψεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ δημοσίευσε την προκήρυξη 2/2022 για την πλήρωση συνολικά 58 θέσεων, προσωπικού Εξειδικευμένων Προσόντων ή Εμπειρίας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 58 μόνιμες προσλήψεις αφορούν αποκλειστικά την Αττική, όπως αναλυτικά φαίνεται στην προκήρυξη.

Οι ειδικότητες
ΠΕ Πληροφορικής – 37 θέσεις
ΤΕ Πληροφορικής – 27 θέσεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 18 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 8 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Για διευκρινίσεις που αφορούν στη συμπλήρωση της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, καλέστε στα τηλέφωνα 210 5293455, 210 5293456, 210 5293452 και 210 5293460, από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00.

Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης https://hiringnow.dei.gr