Αρχική Εποχικοί ΔΕΗ: Κλείνουν στις 25/6 οι αιτήσεις για τις 101 θέσεις 8μηνης διάρκειας

ΔΕΗ: Κλείνουν στις 25/6 οι αιτήσεις για τις 101 θέσεις 8μηνης διάρκειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εκατόν ενός (101) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Πελατών και της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης που εδρεύουν στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα για τις Υπηρεσιακές Μονάδες και τα Καταστήματα Πωλήσεων ανά την Επικράτεια.

Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας 8 μηνών.

Επικοινωνία: cvsales@dei.com.gr

Δείτε τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά εδώ