Αρχική Εποχικοί ΔΕΗ: 79 προσλήψεις για υπαλλήλους γραφείου μέσω ΑΣΕΠ

ΔΕΗ: 79 προσλήψεις για υπαλλήλους γραφείου μέσω ΑΣΕΠ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εβδομήντα εννέα (79) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της.

Το νέο προσωπικό θα τοποθετηθεί στις Γενικές Διευθύνεις Εμπορίας,  Ανθρωπίνων Πόρων και Ανάπτυξης που εδρεύουν στην Αθήνα του Ν. Αττικής.

Συγκεκριμένα για τη Διεύθυνση Υποστήριξης Λιανικών Πωλήσεων (ΔΥΛΠ), τη Διεύθυνση Πωλήσεων Νότιας Ελλάδας (ΔΠΝΕ), τη Διεύθυνση Πωλήσεων Αττικής (ΔΠΑ), τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΝΠΟ), τη Διεύθυνση Μελετών – Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚ-ΥΗΕ), τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΔΑ-ΑΠΕ), τη Διεύθυνση Ανάπτυξης & Προώθησης Νέων Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΔΑΠ-ΝΠΥ) και τη Διεύθυνση Μελετών – Κατασκευών Αιολικών και Φωτοβολταïκών Έργων (ΔΜΚ-ΑΦΕ).

Θα προσληφθούν 36 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου και 43 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 15 Ιουλίου στην διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Υποστήριξης Λιανικών Πωλήσεων, Ναυαρίνου 10, Τ.Κ 106 80 – Αθήνα, απευθύνοντας την στον Τομέα Λειτουργικής Υποστήριξης,υπόψιν: κου Διγενόπουλου Δημήτριου ή κας Φολτοπούλου Παναγιώτας (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-3673423–24–25).