Αρχική ΑΣΕΠ ΔΕΗ: 40 μόνιμες προσλήψεις στην Αθήνα – Προθεσμίες και ειδικότητες

ΔΕΗ: 40 μόνιμες προσλήψεις στην Αθήνα – Προθεσμίες και ειδικότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκδόθηκε η προκήρυξη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. για την πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 40 θέσεων προσωπικού, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Να σημειωθεί ότι όλες οι θέσεις εργασίας αφορούν την Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας της ΔΕΗ που εδρεύει στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα εκπαιδεύονται και θα ασκούν τα καθήκοντα τους, υπό την καθοδήγηση έμπειρου προσωπικού της ΓΔ/ΔΕ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει σήμερα Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 και ώρα 08:00 και λήγει τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που θα ζητούνται στην 1/2022 προκήρυξη της ΔΕΗ κατανέμονται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ ή Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ

Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ ή Πτυχιούχοι Φυσικοί ΠΕ

Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ

Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής Και Διοίκησης ΠΕ

Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ

Πτυχιούχοι Μαθηματικοί ΠΕ

Πληροφορικής ΠΕ

Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ Κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής

Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ

Πτυχιούχοι Διοικητικοί ΠΕ

Πτυχιούχοι Διοικητικοί ΠΕ ή Πτυχιούχοι Οικονομικοί ΠΕ

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τε

Πληροφορικής ΤΕ

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διοικητικοί / Οικονομικοί ΔΕ

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη