Αρχική Εποχικοί ΔΕΗ: 32 προσλήψεις σε 5 νόμους της Ελλάδας

ΔΕΗ: 32 προσλήψεις σε 5 νόμους της Ελλάδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου, ΤΣΠ Αγίου Ευστρατίου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Σκύρου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

1 ΠΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) (ΑΣΠ Χίου)
1 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (ΑΣΠ Χίου)
1 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) (ΑΣΠ Χίου)
4 ΔΕ Μηχανοτεχνικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΑΣΠ Χίου)
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών – Υποσταθμών (ΑΣΠ Χίου)
1 ΠΕ Χημικών (ΑΣΠ Λέσβου)
4 ΔΕ Μηχανοτεχνικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΑΣΠ Λέσβου)
3 ΔΕ Μηχανοτεχνικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΑΣΠ Λήμνου)
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών – Υποσταθμών (ΑΣΠ Λήμνου)
1 ΔΕ Μηχανοτεχνικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΤΣΠ Αγίου Ευστρατίου)
3 ΔΕ Μηχανοτεχνικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΑΣΠ Σάμου)
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών – Υποσταθμών (ΑΣΠ Σάμου)
3 ΔΕ Μηχανοτεχνικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΤΣΠ Ικαρίας)
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών – Υποσταθμών (ΤΣΠ Ικαρίας)
2 ΔΕ Μηχανοτεχνικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΤΣΠ Σκύρου)
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών – Υποσταθμών (ΤΣΠ Σκύρου)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 08/07/2018 – 17/07/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:

22510 26120, 22540 22831, 22730 92253, 22730 92504, 22710 44515, 22220 93439