Αρχική ΑΣΕΠ ΔΕΗ: 114 προσλήψεις στο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

ΔΕΗ: 114 προσλήψεις στο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
νακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό δέκα τεσσάρων (114) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που εδρεύει στο Νομό Κοζάνης.
Αρμόδιοι Υπάλληλοι :  ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ τηλ. 2461054305 & ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ τηλ. 2461054212
Υποβολή Αιτήσεων από Τρίτη 13.07.2021 έως και Πέμπτη 22.07.2021