Αρχική ΑΣΕΠ ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού σε Ιωάννινα, Κεφαλονιά, Αγρίνιο, Άρτα – Αναλυτικά οι...

ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού σε Ιωάννινα, Κεφαλονιά, Αγρίνιο, Άρτα – Αναλυτικά οι διαγωνισμοί!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά σε προσλήψεις έκτακτου προσωπικού σε 3 μεγάλες πόλεις της χώρας.
Αναλυτικά:
Ιωάννινα
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου, για τις ανάγκες αυτής στην περιοχή των Ιωαννίνων.
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 04/09/2021 έως και 13/09/2021
Αγρίνιο
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) για την Περιοχή
Αγρινίου.
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 05/09/2021 έως και 14/09/2021.
Κεφαλονιά
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) για την Περιοχή
Κεφαλονιάς.
Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 04/09/2021 και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.
Άρτα
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) για την Περιοχή
Άρτας.
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 04/09/2021 έως και 13/09/2021