Αρχική ΑΣΕΠ ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων και ηλεκτρολόγων στην Αθήνα

ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων και ηλεκτρολόγων στην Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) προκηρύσσει την πρόσληψη 6 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών, για την έδρα της, στην Αθήνα.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα 8 μηνών και αφορούν την Αθήνα και τον Απρόπυργο.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες για την συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι εξής:

  • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί – 1 θέση
  • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Ασπρόπυργος) – 1 θέση
  • ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) – 3 θέσεις
  • ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) (Ασπρόπυργος) – 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΔΠΝ Έδρα, Λ.Συγγρού 112, Τ.Κ. 117 41- Αθήνα, απευθύνοντας την στην ΔΠΝ/ΤΥΠ/ΥΑΔ υπόψη κ. Γεομέλου Νικολάου (τηλ. Επικοινωνίας: 214 4029048), είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Καταληκτική ημερομηνία

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2022.