Αρχική ΑΣΕΠ ΔΕΔΔΗΕ: Λήγουν σήμερα οι αιτήσεις για 393 μόνιμες θέσεις

ΔΕΔΔΗΕ: Λήγουν σήμερα οι αιτήσεις για 393 μόνιμες θέσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πλήρωσης τριακοσίων ενενήντα τριών (393) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα λήξει την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 και ώρα 14.00.

ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Στην Προκήρυξη περιλαμβάνονται οι παρακάτω Ειδικότητες Απασχόλησης:

1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εξήντα οκτώ (68) θέσεις.
• ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ,
• ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ,
• ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ,
• ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ,
• ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ,
• ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ,
• ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΠΕ,
• ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ και
• ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ.

2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (47) θέσεις.

• ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ.

3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), διακόσιες εβδομήντα οκτώ (278) θέσεις.

• ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΟΤΕ -3,11%ΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ.

Οι παραπάνω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με μοριοδότηση των υποψηφίων με βάση τα προσόντα τους και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην εγκεκριμένη Προκήρυξη.