Αρχική Ασφάλιση Δάνεια ΟΕΚ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Τι προβλέπουν οι ρυθμίσεις

Δάνεια ΟΕΚ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Τι προβλέπουν οι ρυθμίσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες έτσι ώστε τις προσεχείς ημέρες να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα και να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών στον τέως ΟΕΚ απο τους 81 χιλιάδες περίπου δανειολήπτες με δάνειο από τα ίδια κεφάλαια του οργανισμού για αγορά ή επισκευή κατοικίας.  

Πρόκειται για ένα πακέτο 12 διαφορετικών ρυθμίσεων με διαγραφή δανείων και τόκων για 81.715 δανειολήπτες του ΟΕΚ που οφείλουν συνολικά 1,84 δισ. ευρώ από δάνεια των τελευταίων 46 ετών! Η ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία ανοίγει σήμερα 16 Απριλίου, θα είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Εκεί θα υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο νέο ευνοϊκό καθεστώς μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι οφειλέτες του τ. ΟΕΚ.

Η ρυθμιση-ανάσα προβλέπει τα εξής μέτρα:

 • Διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής για όσους έχουν συνολικό χρέος μικρότερο των 6.000€. Ειδικότερα, θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους δανειολήπτες με συνολικό χρέος – δηλαδή άληκτο κεφάλαιο και ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο και τόκοι υπερημερίας – μικρότερο των 6.000€. Το μέτρο αφορά περίπου 35.000 δανειολήπτες.
 • Διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής για όσους έχουν καταβάλει ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το 60% του Τελικού Ποσού Δανείου. Δηλαδή για δανειολήπτες που έχουν καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί ή υπερβαίνει στο 60%, το δάνειο θεωρείται εξοφληθέν και καμία απαίτηση δεν υφίσταται έναντί τους. Περίπου 49.000 θεωρείται πως θα αποπληρώσουν έτσι το δάνειό τους.
 • Διαγραφή των τόκων κεφαλαίου και τόκων υπερημερίας για όλους τους δανειολήπτες.
 • Αφαίρεση από το αρχικό ποσό δανείου των τόκων κεφαλαίου και τόκων υπερημερίας που έχουν καταβληθεί από τους δανειολήπτες.
 • Διαγραφή των κεφαλαιοποιημένων τόκων. Οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι διαγράφονται και το δάνειο επανέρχεται στο αρχικό ποσό δανεισμού.
 • Έκπτωση 15% στο ποσό χορήγησης όλων των δανειοληπτών.
 • Επιπρόσθετη έκπτωση 10% στο ποσό που προκύπτει από την παραπάνω μείωση για τις ευάλωτες ομάδες (πχ. τρίτεκνοι, συνταξιούχοι, περιπτώσεις χηρείας, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμΕΑ, σεισμόπληκτοι, πυρόπληκτοι).
 • Επιπρόσθετη έκπτωση 20% στο ποσό που προκύπτει από τη μείωση του 15% για τους πολύτεκνους.
 • Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής κατά 10 έτη. Η αύξηση του χρόνου αποπληρωμής, σε συνδυασμό και με τις άλλες προβλέψεις μειώνει σημαντικά τη μηνιαία δόση.
 • Ειδικά μέτρα για τους άνεργους και τους έχοντες αδυναμία πληρωμής. Ειδικότερα προβλέπεται πως οι άνεργοι οφειλέτες μπορούν με αίτησή τους να ζητούν από τον ΟΑΕΔ την εξαίρεσή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης τμηματικά για 6 μήνες και συνολικά για 3 έτη, χωρίς καμία σε βάρος τους συνέπεια και χωρίς ο χρόνος εξαίρεσης να προσμετράται στο χρόνο εξόφληση.
 • Μέτρα γρήγορης αποπληρωμής. Σε αυτά τα μέτρα εντάσσονται όλοι οι υπόχρεοι οφειλέτες που θα καταβάλουν μέρος της οφειλής τους ως εξής α)Εφόσον καταβάλουν το 60% του τελικού ποσού δανείου, εντός 5 ετών, δικαιούνται μείωσης 40% στο τελικό ποσό του δανείου. Δηλαδή θα θεωρηθεί πως έχουν αποπληρώσει το συνολικό τους χρέος β) Εφόσον καταβάλουν το 80% του τελικού ποσού δανείου, εντός 8 ετών, δικαιούνται μείωσης 20% στο τελικό ποσό του δανείου. Δηλαδή θα θεωρηθεί πως έχουν αποπληρώσει το συνολικό τους χρέος.

Ως ημερομηνία έναρξης νοείται η ημερομηνία ορισμού της τελικής οφειλής από τον ΟΑΕΔ. Ο δικαιούχος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση του δικαιώματος γρήγορης αποπληρωμής και των αντιστοίχων απομειώσεων.

Δανειολήπτες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ και χρέος έως 26.000 ευρώ μπορούν να καταβάλλουν το 10% του οικογενειακού εισοδήματος σε 12 μηνιαίες δόσεις (μηνιαία δόση έως 208,3 ευρώ). Για οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ και χρέος μεγαλύτερο των 26.000 ευρώ μπορούν να καταβάλουν το 10% του εισοδήματος σε 12 δόσεις (μηνιαία δόση έως 291,6 ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι το 70,3% των δανειοληπτών έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και οι τόκοι υπερημερίας έχουν ξεπεράσει τα 200 εκατ. Ευρώ.