Αρχική Επιχειρήσεις Δάνεια 30,8 δισ. ευρώ έχουν μεταφερθεί στις εταιρείες διαχείρισης

Δάνεια 30,8 δισ. ευρώ έχουν μεταφερθεί στις εταιρείες διαχείρισης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αύξηση παρουσίασε στο πρώτο τρίμηνο του 2020 η ονομαστική αξία των δανείων κατοίκων εσωτερικού που διαχειρίζονται οι εγχώριες Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις και τα οποία έχουν μεταβιβαστεί από εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας αυξήθηκε κατά 7,28 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 30,81 δισ. ευρώ, έναντι 23,537 δισ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 8,851 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τρίμηνου του 2020, από 6,4 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τρίμηνου.

Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,420 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 8,773 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τρίμηνου του 2020. Από τα δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 5,915 δισ. ευρώ αφορά σε δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η ονομαστική αξία των δανείων προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 31 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 79 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου του 2020.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,374 δισ. ευρώ, έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 5,647 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2020.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρουσίασε αύξηση κατά 2,456 δισ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 16,319 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 294 εκατευρώ και διαμορφώθηκαν σε 11,833 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 2,119 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 4,436 δισ. ευρώ.