Αρχική Οικονομία Χρέη σε ΟΤΑ: Ένταξη στη ρύθμιση και για οφειλές μέχρι τις 30...

Χρέη σε ΟΤΑ: Ένταξη στη ρύθμιση και για οφειλές μέχρι τις 30 Ιουνίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες, Τρίτη, εντάσσονται στη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ και οι οφειλές μέχρι 30 Ιουνίου 2021. Η προθεσμία των αιτήσεων εκπνέει στις 31 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, στην τοπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», αναφέρεται, μεταξύ άλλων:

Επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στη νομοθεσία (άρθρα 165 και 166 του ν.4764/2020) για την έκτακτη ρύθμιση οφειλών από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, η καταβολή των οποίων γίνεται με απαλλαγή κατά ποσοστό (από 100% έως 60%) από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του ανωτέρω νόμου.

Συγκεκριμένα:

  • Εντάσσονται στη ρύθμιση και οφειλές που πρόκειται να βεβαιωθούν μέχρι 30.6.2021 (κατά τα ισχύοντα, η ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 28.2.2021).
  • Περαιτέρω, επιτρέπεται μέχρι 31.10.2021, η υποβολή αίτησης του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση (η προθεσμία λήγει 30.6.2021). Με υπουργική απόφαση, η δυνατότητα υποβολής της αίτησης μπορεί να παραταθεί για επιπλέον (6) μήνες.
  • Προβλέπεται ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον οικείο δήμο, είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε μέσω ειδικής εφαρμογής του δήμου.