Αρχική Οικονομία Χωρίς εξάρτηση από τον ELA η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Χωρίς εξάρτηση από τον ELA η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μηδένισε την εξάρτησή της από το Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καταθέσεων αλλά και της ανοδικής πορείας των λοιπών λειτουργικών της εσόδων.

Να σημειωθεί πως στην Τράπεζα έχει εισέλθει ως στρατηγικός επενδυτής η  Lyktos Participations του κ. Μιχάλη Σάλλα.

Πιο αναλυτικά το βελτιωμένο οικονομικό κλίμα μετά τη δεύτερη αξιολόγηση είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές εισροές μετρητών στα ταμεία των τραπεζών, ενώ στην περίπτωση της Παγκρήτιας ιδιαίτερα βοήθησε προς την ίδια κατεύθυνση η μεγάλη άνοδος του τουρισμού στην Κρήτη.

Έτσι από τα  131.000.000 ευρώ, επίπεδο στο οποίο βρισκόταν η εξάρτηση της Τράπεζας από τον ELA το Μάρτιο του 2017, σημειώθηκε μείωση στα 53.000.000 ευρώ στο τέλος του Ιουνίου για να μηδενίσει στις 31 Αυγούστου.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως το τελευταίο μόνο τρίμηνο η Τράπεζα πέτυχε καθαρό θετικό αποτέλεσμα στις καταθέσεις της ύψους 60.000.000  ευρώ.

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα μετά την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό της κεφάλαιο, συνεχίζει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της που προβλέπει μεταξύ άλλων την πλήρη εξυγίανση του δανειακού της χαρτοφυλακίου και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.