Αρχική Δήμοι Χάρτες ευπαθών κοινωνικών ομάδων δημιουργεί ο Δήμος Σερρών

Χάρτες ευπαθών κοινωνικών ομάδων δημιουργεί ο Δήμος Σερρών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα Κοινωνικό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (Κοινωνικό GIS), θα δημιουργήσει ο Δήμος Σερρών, στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, με τίτλο: «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Σερρών».

Στόχος είναι, όπως ενημερώνει, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Δημόσιου Τομέα και ειδικότερα η αξιοποίηση του Κοινωνικού GIS ως εργαλείου στήριξης λήψης αποφάσεων για πιο στοχευμένη και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας.

Στο πλαίσιο αυτό συγκεντρώνονται δεδομένα από Υπηρεσίες και Φορείς με Κοινωνική Δράση, καθώς και από ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από πολίτες του Δήμου Σερρών.
Η συμπλήρωση, γίνεται με εφαρμογή των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Στη σχετική ανακοίνωσή του ο Δήμος τονίζει ότι, οι πολίτες δεν έχουν την υποχρέωση, συμπλήρωσης προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο). Σε καμία περίπτωση δε θα δημοσιευτούν προσωπικά δεδομένα ή απόψεις, ούτε θα δοθούν σε τρίτους.

Τέλος όπως αναφέρει, για την καλύτερη δυνατή ολοκλήρωση του έργου του Κοινωνικού GIS, είναι σημαντική η συμμετοχή ικανού αριθμού πολιτών του Δήμου Σερρών, με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου.