Αρχική Οικονομία «Χαράτσι» 100 ευρώ σε όσους κλείνουν τα μπλοκάκια τους εκπρόθεσμα

«Χαράτσι» 100 ευρώ σε όσους κλείνουν τα μπλοκάκια τους εκπρόθεσμα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται από σήμερα σε όσους έκλεισαν το μπλοκάκι τους την 31/12/2016, προκειμένου να προλάβουν τις αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές, αφήνει η νομοθεσία. Το πρόστιμο θα καταβάλλουν όσοι φορολογούμενοι προσέρχονται στις ΔΟΥ για να υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις διακοπής επιχειρηματικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων, δηλώνοντας ως ημερομηνία διακοπής την 31η/12/2016.
Η προθεσμία των 30 ημερών εντός των οποίων έπρεπε να είχαν υποβάλει τις δηλώσεις διακοπής για να γλιτώσουν το πρόστιμο έληξε στις 30 Ιανουαρίου. Οι φορολογούμενοι αυτοί δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016 σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων για παρελθόντα έτη χωρίς επιβαρύνσεις με πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής, διότι οι συγκεκριμένες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο για περιπτώσεις δηλώσεων που έπρεπε κανονικά να είχαν υποβληθεί μέχρι και τις 30/9/2016.
Δεν περιλαμβάνουν, δηλαδή, τις δηλώσεις διακοπής δραστηριοτήτων όπου ως ημερομηνία πραγματικής διακοπής αναγράφεται η 31/12/2016, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έληξε στις 30/1/2017.
Ως εκ τούτου, όσοι φορολογούμενοι αμείβονταν κατά τη διάρκεια του 2016 με «μπλοκάκι» παροχής υπηρεσιών και επιθυμούν ακόμη να υποβάλουν στις ΔΟΥ εκπρόθεσμες δηλώσεις διακοπής εργασιών με ημερομηνία διακοπής την 31/12/2016 θα πρέπει να πληρώσουν επιπλέον το πρόστιμο των 100 ευρώ.
Ωστόσο, όσοι φορολογούμενοι διέκοψαν τις επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές τους πολύ νωρίτερα μέσα στο 2016 και συγκεκριμένα μέχρι και τις 31/8/2016, αλλά δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα δηλώσεις διακοπής στις ΔΟΥ έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν εκπρόθεσμα τις δηλώσεις αυτές μέχρι και τις 31 Μαΐου 2017, χωρίς να επιβαρυνθούν με το πρόστιμο των 100 ευρώ.
Και αυτό, διότι για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις διακοπής δραστηριοτήτων στις οποίες αναγράφεται ημερομηνία διακοπής η 31η/8/2016 ή άλλη προγενέστερη ημερομηνία, η προθεσμία υποβολής έχει λήξει στις 30/9/2016 ή και νωρίτερα.
Συνεπώς, οι φορολογούμενοι οι οποίοι διέκοψαν πραγματικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μέχρι και τις 31/8/2016 εφόσον υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις διακοπής μέχρι και τις 31/5/2017 θα απαλλαγούν από το πρόστιμο των 100 ευρώ, καθώς μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016 οι οποίες επιτρέπουν την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα χωρίς επιβαρύνσεις με πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής.