Δευτέρα, Οκτώβριος 3, 2022

Συμβασιούχοι

Αρχική Συμβασιούχοι
Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Οι θέσεις αφορούν στον νομό Κοζάνης. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι Τεχνολογικής...
Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκύκλιος-πρόσκληση για τους υποψηφίους μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) (υπ’ αριθμόν 100505/Ε4/13-8-2021 ΑΔΑ:6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ) που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές το διδακτικό έτος 2021-2022. Οι...
Δήμοι και φορείς της χώρας ενισχύονται με 855 υπαλλήλους. Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις: 21 συμβάσεις στην Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αιτήσεις έως 16 Αυγούστου) 70 θέσεις στο δήμο Θήρας (Αιτήσεις...
Την πρόσληψη 119 καθαριστών σχολικών μονάδων προωθεί ο Δήμος Πειραιά. Η εργασία είναι πλήρους και μερικής απασχόλησης και αφορά το διδακτικό έτος 2021-2022. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-67 ετών. Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν απόφοιτοι Υποχρεωτικής...
Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη (34) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας (3) μηνών, για την κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών για τη στελέχωση των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, το 2021. Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής...
Την πρόσληψη 17 υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει...
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, Έργων Συντήρησης & Σημάνσεων του...
Εκδόθηκαν τα  οριστικά  αποτελέσματα της Προκήρυξης 2E/2020 (ΦΕΚ.24/20.07.2020, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση εννέα θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο ‘’Νομικών’’ (κωδ. θέσης 10002), στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Στην...
Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη (34) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας (3) μηνών, για την κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών για τη στελέχωση των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, το 2021. Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής...
Πρόγραμμα για 15.000 θέσεις εργασίας ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού οι θέσεις εργασίας αφορούν συνολικά δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ. Αναλυτικά: 1.Οι 5.000 θέσεις αφορούν ανέργους άνω των 50 ετών που βρίσκονται σε µειονεκτική και ιδιαίτερα µειονεκτική θέση, είναι δηλαδή εγγεγραµµένοι...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ