Δευτέρα, Φεβρουάριος 24, 2020

Προγράμματα

Αρχική Προγράμματα
Τη σύσταση των οργάνων κατάρτισης του ΕΣΠΑ 2021-2027 καθόρισε Απόφαση του Πρωθυπουργού η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 432). Σύμφωνα με την Απόφαση στην κατάρτιση του νέου ΕΣΠΑ συμμετέχει μόνο ο β΄ βαθμός Αυτοδιοίκησης, με εκπρόσωπο της...
H Κυβέρνηση της Λετονίας χορηγεί υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές (master και PhD) και για παρακολούθηση θερινών σχολείων Δείτε εδώ το πρόγραμμα υποτροφιών της Λετονίας, ακαδημαϊκού έτους 2020-21 για: Α. Σπουδές A΄ (προπτυχιακού), Β΄ (μεταπτυχιακού) και Γ΄ (διδακτορικού) κύκλου Η υποτροφία χορηγείται για...
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ (MA/MSc), με έναρξη φοίτησης από το Σεπτέμβριο του 2020, στα πιο κάτω προγράμματα: Στην Ελληνική γλώσσα Έναρξη φοίτησης: 7 Σεπτεμβρίου 2020 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρώτου κύκλου: 1 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2020. Προθεσμία υποβολής αίτησης δεύτερου...
Η SAP, κορυφαία εταιρεία του κλάδου της τεχνολογίας, ανακοινώνει την έναρξη του ‘Προγράμματος Athinà – Επιμόρφωση Νέων στις τεχνολογίες SAP’, μια πρωτοβουλία για την αξιοποίηση των νέων επαγγελματιών η οποία συμβάλει στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας μας. Το ‘Πρόγραμμα Athinà – Επιμόρφωση...
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο την Νεφρολογία και προκηρύσσει 25 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με...
Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (πλήρους και μερικής φοίτησης) στη «Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021. Το πρόγραμμα σκοπεύει στο να...
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση δέκα (10) υποτροφιών για ∆ιδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης. Το Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» λειτουργεί εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Imperial College London. Οι φοιτητές...
Ο Σύλλογος Ηρακλείου «Φίλοι του Πανεπιστημίου Κρήτης» προκηρύσσει για εικοστή δεύτερη χρονιά το Βραβείο στη μνήμη του ΜΕΝΕΛΑΟΥ Γ. ΠΑΡΛΑΜΑ. Το βραβείο απονέμεται σε έναν/μία, ή δύο φοιτητές/τριες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή υποψήφιους/-ες διδάκτορες των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του...
To Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Λογιστική και Ελεγκτική» «MSc in Accounting and Auditing». Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από 13-01-2020 έως 13-02-2020 (με ενδεχόμενη παράταση των αιτήσεων αν κριθεί αναγκαίο)  καθημερινά, τις...
Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Υποτροφιών ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΤΕΡΑ προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 δύο (2) υποτροφίες εσωτερικού, για προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ και μία (1) υποτροφία εξωτερικού, για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1. Προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών Εσωτερικού: Οι υποψήφιοι υπότροφοι...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ