Δευτέρα, Μάιος 25, 2020

Εποχικοί

Αρχική Εποχικοί
Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 224 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID19, διάρκειας 4 μηνών και όχι πέραν της 13/09/2020. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/05/2020-11/05/2020 Τηλέφωνο:...
Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα πέντε (45) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/05/2020-11/05/2020 Τηλέφωνο: 213 2014722 Δείτε την προκήρυξη...
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση της Πράξης «Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό», ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Διοικητικός Υπάλληλος 1 ΤΕ...
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι επτά (27) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 27-04-2020 έως 04-05-2020. Τηλέφωνο: 23850 28206 Δείτε την προκήρυξη...
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/04/2020-04/05/2020 Τηλέφωνο: 213 2000470 Δείτε την προκήρυξη εδώ
Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμέων Δήμου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών, ως ακολούθως: 2 ΤΕ Νοσηλευτές 1 ΔΕ Οδηγός (Γ' ή Δ' Κατηγορίας) 2 ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί Τηλέφωνο: 2310 519584, 2310 550989 Δείτε...
Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και εξαιρετικά κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Περίοδος...
Ο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμκένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών, ως ακολούθως: 4 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 10 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (πλήρωμα απορριμματοφόρων) Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 28/04/2020-04/05/2020 Δείτε την προκήρυξη εδώ
Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 29/04/2020-04/05/2020 Τηλέφωνο: 213 2012900, 213 2012920 Δείτε την προκήρυξη εδώ
Σε εποχικές προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προχωρά η ΔΕΔΔΗΕ για να καλύψει σημαντικές ελλείψεις σε διάφορες περιοχές εντός και εκτός νομού Αττικής όπως στο Συγκρότημα Αλιάκμονα, στην περιοχή της Δράμας, στην ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου και στην Κατερίνη. Όλες οι συμβάσεις...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ