Δευτέρα, Μάρτιος 30, 2020

Εποχικοί

Αρχική Εποχικοί
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση της Πράξης “Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης”, θα προσλάβει 19 εποχικούς για διάστημα ενός έτους. Πιο συγκεκριμένα, ο φορέας θα προσλάβει 1 ΠΕ Ιατρό-γενικής ιατρικής, 1 ΠΕ διοικητικής υποστήριξης (διοικητικού οικονομικού), 2 ΠΕ εργασιακούς...
To Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με τίτλο / ακρωνύμιο «Συστήματα Γεωπληροφορικής, Εντοπισμού Θέσης και Συστήματα Ασφαλείας» – 585η Συν. ΔΣ / 29-7-2016 (Ε-11818),  «SMARTCAMP 2014»  – 578η...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ