Τρίτη, Ιανουάριος 28, 2020

ΑΣΕΠ

Αρχική ΑΣΕΠ
Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 6/8-2-2018) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Ο πίνακας...
Πάρθηκε η απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης 89 κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου σε ΟΤΑ α’ βαθμού και έχει αποσταλεί στον ΑΣΕΠ για να εκδώσει την προκήρυξη. Ήδη...
Μια προτεινόμενη προς ψήφιση ρύθμιση φέρνει η κυβέρνηση και δίνει την ευκαιρία  για τη διενέργεια αμοιβαίων μετατάξεων  στους επιτυχόντες της προκήρυξης 3Κ/2018. Πιο σταχευμένα, στο ά. 44 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων...
ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα ένα (91) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ εντός του Νομού Αττικής και των Νομών...
Εκδόθηκε και καταχωρίστηκε ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/25-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και...
Γνωστοποιήθηκε απο τον ΑΣΕΠ ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2019 Προκήρυξη  που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων δεκαεπτά (317) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας...
Η μεγάλη προκήρυξη στους Δήμου για πρόσληψη 1.000 νέων εργαζομένων είναι στο τελικό στάδιο και πλέον γνωρίζουμε και τις ειδικότητες που θα απορροφηθούν. Συγκεκριμένα οι ειδικότητες είναι οι εξής: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Βοηθητικό προσωπικό, Γενικών καθηκόντων, Επιστάτες καθαριότητας, Εργάτες καθαριότητας, Εργάτες διαφόρων ειδικεύσεων,...
Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού...
Απο μέρα σε μέρα αναμένεται η δημοσίευση των προκηρύξεων για 526 νέες θέσεις εργασίας απο τον ΑΣΕΠ καθώς ήδη έχει δωθεί η απαραίτητη έγκριση και πλέον μένουν τα τυπικά! Κάθε φορέας θα εκδόσει τη δική του προκήρυξη στην οποία θα...
Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/25-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ