Πέμπτη, Ιανουάριος 27, 2022

ΑΣΕΠ

Αρχική ΑΣΕΠ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Στερέωση, συντήρηση, Αναστήλωση και ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών. Φάση Δ.1» της πράξης «Στερέωση,...
Η Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των ως κάτωθι Προγραμματικών Συμβάσεων με α) τον Δήμο Χαλανδρίου για το έργο «Βιοκλιματική – Αστική Ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου», β) τον Δήμο Μοσχάτου για το έργο «Ανάθεση...
Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 02/08/2022. 9 άτομα στο Δήμο Πύργου
Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2020 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων 21 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο. Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του...
"Τρέχουν" οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις 101 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Τουρισμού και στο ελληνικό Κτηματολόγιο που έχει προκηρύξει ο ΑΣΕΠ. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες...
Ο Δήμος Αθηναίων για την υλοποίηση του έργου NextGEN ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 4 άτομα. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ
Ο Δήµος Κ. Νευροκο̟πίου ανακοινώνει ότι θα ̟προσλάβει ̟προσωπικό µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, ̟προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες: 2 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 3 ΥΕ Εργατών Γενικών 1 ∆Ε Χειριστών Μηχ/των Έργου Οι ενδιαφερόμενοι µ̟μπορούν να...
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων γνωστοποιεί την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ψηλώματος, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας», στο πλαίσιο της...
Ο Δήμος Μετεώρων ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 4 άτομα στο Δήμο Μετεώρων Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 14/01/2022-18/01/2022
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου IMPULSE PLUS “Reaching new territories in the use of Integrated Management Support tools for Energy efficiency in Mediterranean Public buildings”, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 6 άτομα. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ