Πέμπτη, Δεκέμβριος 8, 2022

ΑΣΕΠ

Αρχική ΑΣΕΠ
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Κοινής Δράσης «JA 01-2020: Κοινή Δράση για την Ενίσχυση της συνεργασίας στον Έλεγχο του Καπνού μεταξύ ενδιαφερόμενων Κρατών...
Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 28/12.05.2021/τ. ΑΣΕΠ, Φ.Ε.Κ. 31/26.05.2021/τ. ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τριάντα δύο (32) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α’ Βαθμού. Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα...
Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 11Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 62/τ. ΑΣΕΠ/25-11-2021), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, σαράντα επτά (47) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης) και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο...
Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 28/12.05.2021/τ. ΑΣΕΠ, Φ.Ε.Κ. 31/26.05.2021/τ. ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τριάντα δύο (32) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α’ Βαθμού. ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –...
Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι τριών (23) ατόµων, για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (αντιµετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών).     Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 2Ε/2022 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 71/11.11.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.), που αφορά στην πλήρωση συνολικά δέκα (10) θέσεων και ειδικότερα εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης...
Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη 24 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2023 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Μέχρι αύριο, Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ που προβλέπει την πρόσληψη συνολικά 238 ατόμων στη Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ) που εδρεύει στους Νομούς Αττικής και Κυκλάδων. Πιο συγκεκριμένα, οι...
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων σε Υπηρεσίες του Υπουργείου που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση των προγραμμάτων α) Επιζωτιολογικής Επιτήρησης Πρόληψης και Ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης...
Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων σε Τρίκαλα και Καλαμάτα. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΚΕ Περιοχή Τρικάλων Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2022 Παράρτημα Ανακοίνωσης Έντυπο Αίτησης Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 19/11/2022 εως και 28/11/2022 Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Καλαμάτας Ανακοίνωση ΣΟΧ4/2022 Παράρτημα Ανακοίνωσης Έντυπο...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ