Πέμπτη, Δεκέμβριος 8, 2022

ΑΣΕΠ

Αρχική ΑΣΕΠ
Ο Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών και όχι πέραν της 31/10/2022. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 27/06/2022-01/07/2022 13 άτομα στο Δήμο Περιστερίου
Ο Δήμος Αλμυρού ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. 14 άτομα στο Δήμο Αλμυρού
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν οκτώ (108) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων Υποβολή...
Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας πλήρωσης πεντακοσίων είκοσι μίας (521) θέσεων κλάδου ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2019 (ΦΕΚ 7/28.3.2019, 8/3.4.2019 & 15/2.5.2019, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21.11.2013). Ο...
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/04/2021-20/04/2021 Επικοινωνία: 22730 23008, 22730 62811 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),των λοιπών...
Η μεγάλη προκήρυξη στους Δήμου για πρόσληψη 1.000 νέων εργαζομένων είναι στο τελικό στάδιο και πλέον γνωρίζουμε και τις ειδικότητες που θα απορροφηθούν. Συγκεκριμένα οι ειδικότητες είναι οι εξής: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Βοηθητικό προσωπικό, Γενικών καθηκόντων, Επιστάτες καθαριότητας, Εργάτες καθαριότητας, Εργάτες διαφόρων ειδικεύσεων,...
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για τον ΑΗΣ Κατταβιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 46 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. 46 άτομα στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΑΗΣ Κατταβιάς) Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/08/2021-06/09/2021
Στο γραφείο για να υπογραφούν άμεσα απο τους αρμόδιους υπουργούς βρίσκονται δύο προκυρήξεις για μόνιμες θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα: Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία προκήρυξης 317 μονίμων θέσεων εργασίας ως επικουρικό προσωπικό σε φορείς...
ΟΟργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ) προκηρύσσει την πλήρωση 10 θέσεων ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση των μονάδων/υπηρεσιών του, ως εξής: Νομός Αττικής Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 4 θέσεις Νομός Θεσσαλονίκης Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 2...
Η περιφέρεια Δυτικής Δυτικής Ελλάδας γνωστοποιεί την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σαράντα (40) ατόμων.   Αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ