Αύξηση σημειώθηκε κυρίως από τις κύριες συντάξεις, ενώ οι επικουρικές συντάξεις είχαν μικρότερη αύξηση. Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις για τον Μάιο του 2024 ανήλθε στα 1.014 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,3% σε σύγκριση με το μέσο εισόδημα από συντάξεις τον Μάιο του 2023 που ήταν 963 ευρώ.

Πληρώθηκαν συνολικά 29.974 νέες συντάξεις τον Μάιο του 2024 σύμφωνα με την έκθεση “Ήλιος”, ενώ τον Μάιο του 2023 ήταν 29.537. Από αυτές, 16.390 ήταν κύριες συντάξεις από τον ΕΦΚΑ, 1.720 από το Δημόσιο, 10.529 επικουρικές συντάξεις και 1.019 νέα μερίσματα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

Η μέση σύνταξη για τις νέες πληρωμές από τον ΕΦΚΑ ανήλθε σε 752,42 ευρώ τον Μάιο του 2024 από 690,14 ευρώ τον Μάιο του 2023. Επίσης, η μέση σύνταξη για τις νέες πληρωμές από το Δημόσιο ανήλθε σε 1.351,41 ευρώ τον Μάιο του 2024 από 1.192,93 ευρώ τον Μάιο του 2023. Η μέση επικουρική σύνταξη για τις νέες πληρωμές από το ΕΤΕΑΕΠ ανήλθε σε 214,95 ευρώ τον Μάιο του 2024 από 155,80 ευρώ τον Μάιο του 2023. Τέλος, το μέσο μέρισμα για τις νέες πληρωμές από το ΜΤΠΥ διαμορφώθηκε στα 175,96 ευρώ τον Μάιο του 2024 από 160,99 ευρώ τον Μάιο του 2023.

Η αύξηση των νέων συντάξεων οφείλεται στην αύξηση του χρόνου ασφάλισης και των συνταξιοδοτικών αποδοχών των ασφαλισμένων, ενώ η πλειοψηφία των κυρίων συντάξεων βρίσκεται στο εύρος των 500-1000 ευρώ.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις