Αρχική Δήμοι Aυξάνεται στο 40% το ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις δημοτικές εκλογές

Aυξάνεται στο 40% το ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις δημοτικές εκλογές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αυξάνεται το υποχρεωτικό ποσοστό εκπροσώπησης από κάθε φύλο στα ψηφοδέλτια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 11 του νομοσχεδίου «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων», πλέον ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο (γυναικών και ανδρών) ανέρχεται τουλάχιστον στο 40% του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου, αλλάζοντας τις μέχρι τώρα προβλέψεις του Καλλικράτη για εκπροσώπηση των δύο φύλων τουλάχιστον στο ένα τρίτο.

Το εν λόγω νομοσχέδιο είναι σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση μετά τα Πάσχα.

Ωστόσο από τις πρώτες συζητήσεις που έχουν γίνει στο χώρο της Αυτοδιοίκησης  θεωρείται ως ανεδαφική μια τέτοια αλλαγή, επειδή  δεν θα καταστεί δυνατό να συσταθούν ψηφοδέλτια, ειδικά σε μεσαίους και μικρούς δήμους, καθώς θα είναι δύσκολο να συμπεριληφθούν σ΄ αυτά γυναίκες και να εκλεγούν σε ποσοστό 40% στα δημοτικά και τοπικά συμβούλια. Ήδη έχουν κατατεθεί ενστάσεις προς το υπουργείο Εσωτερικών  και είναι αβέβαιο αν τελικά  θα φτάσει στη Βουλή και  ψηφιστεί τελικά η παραπάνω ρύθμιση.

Αναλυτικά το  άρθρο:

Άρθρο 11 – Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις εκλογές των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης

  1. Η περ. α της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : «3.α. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο 40% του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
  2. Η περ. β της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής «3.β. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 40% του αριθμού των συμβούλων εξαιρούμενων των μονομελών οργάνων.
    Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται, με βάση τον αριθμό των συμβούλων, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3852/2010.
    Ειδικά για τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας το ποσοστό του 40% υπολογίζεται επί του αριθμού των μελών του συμβουλίου των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων των συνδυασμών, που αντιστοιχεί στο 40% , όπως αυτό έχει υπολογιστεί κατά τα ανωτέρω εδάφια, αρκεί να υφίσταται για το σύνολο των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, χωρίς να είναι αναγκαίο να επιμερίζεται ισομερώς σε καθεμία από τις ανωτέρω κατηγορίες υποψηφίων.».
  3. Η παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής : «3. Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων κάθε συνδυασμού από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 40% του συνολικού αριθμού των μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.