ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ύθμιση “ανάσα” για χιλιάδες φορολογούμενους που έχουν χρέη στην εφορία προωθεί άμεσα το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να ενισχύσει άμεσα τον κρατικό κορβανά με..ζεστό χρήμα. Το άρθρο, που σύμφωνα με πληροφορίες θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Εργασίας και θα κατατεθεί την Δευτέρα στη Βουλή, διέπει το πλαίσιο των 120 δόσεων για χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν, κατόπιν αίτησης τους, βεβαιωµένες οφειλές σε Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα και τελωνεία.

Στη νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών προβλέπονται απαλλαγές από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, που κυμαίνονται κατ’ αρχήν από ποσοστό 10% για όλους τους υπαγόμενους στη ρύθμιση, ανεξαρτήτως λοιπών προϋποθέσεων και φτάνουν έως ποσοστό 100% κατά την εφάπαξ εξόφληση, ενώ παρέχεται αριθµός µηνιαίων δόσεων τµηµατικής καταβολής έως και 120 δόσεις για τα φυσικά και νομικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα ή οντότητες και έως 30 δόσεις για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ο αριθμός των δόσεων ρυθμίζεται ανάλογα με το εισόδημα των οφειλετών, ενώ ο τρόπος υπολογισμού έχει ως βάση του τα καθαρά εισοδήματα, με τον ελάχιστο αριθμό δόσεων να είναι οι 18 και το ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ.

Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα με συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό) κατά το φορολογικό έτος 2017 μέχρι 10.000 ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως και 120 δόσεις. Για τους οφειλέτες που διαθέτουν εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από με βάση το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό) του οφειλέτη κατά το φορολογικό έτος 2017 και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής, ως εξής: το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή.

Έτσι, για τμήμα εισοδήματος:

• από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%),
• από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή έξι τοις εκατό (6%),
• από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%),
• από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%),
• από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή δώδεκα τοις εκατό (12%),
• από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
• από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%),
• πάνω από 100.000 με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Μάλιστα, στη ρύθμιση υπάρχει ειδική μέριμνα για τις οικογένειες με ανήλικα τέκνα, καθώς προβλέπεται αναλογική μείωση των συντελεστών εισοδήματος για κάθε επιπλέον τέκνο. Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής μειώνεται κατά μια μονάδα για ένα τέκνο, κατά δύο μονάδες για δύο τέκνα και κατά τρεις μονάδες για τρία τέκνα και άνω.

Το προκύπτον άθροισμα των γινομένων των τμημάτων του εισοδήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές αναγόμενο σε μηνιαία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής. Το πλήθος των δόσεων προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης της παρ. 2.

Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση θα επιβαρύνονται ετησίως με τόκο 5%, ενώ, ενώ απαλλάσονται από πλέον προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής οι οφειλές µέχρι 3.000 ευρώ, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδημά του δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ. Ακόμη, η καθυστέρηση καταβολής δόσης επιβαρύνει τον υπαχθέντα στη ρύθμιση µε µηνιαία προσαύξηση 2%.

Στο άρθρο του πολυνομοσχεδίου περιγράφονται και τα σημαντικά ευεργετήματα που απορρέουν από την υπαγωγή των οφειλετών στη ρύθμιση. Όσοι επιχειρήσουν να διευθετήσουν τα χρέη τους μέσω των 120 δόσεων θα λάβουν αποδεικτικό ενηµερότητας, ενώ θα αναβάλλονται οι ποινικές διώξεις εναντίον τους που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990/.

Παράλληλα, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.