Αρχική Οικονομία Aυτές είναι οι εκκρεμότητες του 2021: Πληρωμή φόρων και υποβολή δηλώσεων

Aυτές είναι οι εκκρεμότητες του 2021: Πληρωμή φόρων και υποβολή δηλώσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τελευταία ευκαιρία για τους φορολογούμενους προκειμένου να κλείσουν τις φορολογικές εκκρεμότητες με την εφορία.

Οι δέκα εκκρεμότητες

Ειδικότερα, οι φορολογικές εκκρεμότητες που θα πρέπει να τακτοποιήσουν οι φορολογούμενοι αφορούν:

1. ΕΝΦΙΑ: Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να πληρωθεί η 4η δόση του ΕΝΦΙΑ έτους 2021. Οι δύο τελευταίες θα καταβληθούν Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2022

2. Φόρος εισοδήματος: Μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να πληρωθεί η έκτη δόση του φετινού λογαριασμού του φόρου εισοδήματος, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τις επιχειρήσεις.

3. Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρώσουν και τον ΦΠΑ του προηγούμενου μήνα.

4. Από τις 800.000 επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και γενικότερα φυσικά πρόσωπα των οποίων οι φορολογικές υποχρεώσεις είχαν ανασταλεί μόλις 30.000 έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων. Οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν αποπληρωμή σε 36 άτοκες δόσεις ή σε έως 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ ή κατώτερο από 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ.

5. Μισθωτοί ή συνταξιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν χειρόγραφες φορολογικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους για αναδρομικά μισθών ή συντάξεων και οι γιατροί του ΕΣΥ για τις αμοιβές από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ. Ο φόρος θα καταβληθεί εφάπαξ στα τέλη Ιανουαρίου. Όσοι επιθυμούν μπορούν να εντάξουν την οφειλής τους ρύθμιση των 24 δόσεων του υπουργείου Οικονομικών.

6. Υποβολή φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για όσους μετέφεραν την κατοικία τους στην αλλοδαπή κατά το προηγούμενο έτος.

7 .Μέχρι τέλος του έτους υποβάλλονται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. οι φορολογικές δηλώσεις από τους κληρονόμους αποβιωσάντων το 2020.

8 Όσοι φορολογούμενοι που έλαβαν εκκαθαριστικά για την πληρωμή φόρου για εισοδήματα που είχαν εισπράξει το 2015 τα οποία δεν είχαν δηλώσει το 2016 έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 να υποβάλουν χειρόγραφη φορολογική δήλωση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που με βάση τη δήλωση και τα δικαιολογητικά προκύψει μικρότερο ποσό οφειλής το επιπλέον βεβαιωθέν ποσό διαγράφεται, το δε τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό επιστρέφεται.

9. Εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Είναι εξαιρετικά πιθανό το υπουργείο Οικονομικών να δώσει ολιγοήμερη παράταση μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου.

10. Όσοι επιθυμούν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών. Σε κάθε περίπτωση οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 31/12/2021