Αρχική Δήμοι Αύριο η συνεδρίαση του Δ.Σ της ΚΕΔΕ

Αύριο η συνεδρίαση του Δ.Σ της ΚΕΔΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου, στις 10.30 το πρωί, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, στα γραφεία της Ένωσης (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 3ος όροφος).

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι, η συνέχιση της συμμετοχής της ΚΕΔΕ στις επιτροπές του ΥΠΕΣ για τη διοικητική μεταρρύθμιση, η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων, η χρήση αιγιαλού, η λειτουργία των ΚΕΠ, τα προβλήματα για την εύρυθμη λειτουργία ειδικής αγωγής.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 • Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Ενημέρωση Προέδρου.
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχιση της συμμετοχής της ΚΕΔΕ στις επιτροπές του ΥΠΕΣ για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Εισηγητής: Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ.
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της σχετικής διάταξης που αφορά στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων των Δήμων. Εισηγητής: Α. Καστρινός, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α.
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν.2971/2001, που αφορά στη χρήση αιγιαλού. Εισηγητές: Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ.
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία των ΚΕΠ στους Δήμους. Εισηγητής: Α. Καστρινός, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α.
 • Προβλήματα για την εύρυθμη λειτουργία ειδικής αγωγής. Εισηγητές: Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Γ. Δαμουλάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης.
 • Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων παρκινγκ σε νησιωτικούς δήμους. Εισηγητής: Γ. Δαμουλάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης.
 • Προβλήματα και δυσλειτουργίες που έχει προκαλέσει η εφαρμογή του ΠΔ80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» στους ΟΤΑ.
 • Πρόταση για νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την απαλλαγή από το παράβολο της άσκησης ενδίκων βοηθημάτων των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων και των Δ.Ε.Υ.Α. Εισηγητής: Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ
 • Ορισμοί εκπροσώπων.
 • Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.
 • Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.