Αρχική Εποχικοί “Αυλαία” για 139 εποχικές θέσεις – Τελευταίες αιτήσεις

“Αυλαία” για 139 εποχικές θέσεις – Τελευταίες αιτήσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σήμερα πέφτει η αυλαία για 139 εποχικές προσλήψεις, καθώς εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσης των ενδιαφερομένων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν μόλις λίγες ώρες προκειμένου να αποστείλουν την αίτηση τους.

Δήμος Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) έως τεσσάρων (4) μηνών, για τις ανάγκες πυρασφάλειας, ως εξής:

10 Εργάτες πυρασφάλειας (πυροπροστασίας)
3 Οδηγούς Βαρέων Οχημάτων
1 Χειριστή Μηχανημάτων Έργου

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 2132 072313

Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου

Ο Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, ως εξής:

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
14 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 

22353 50026

Δήμος Ερέτριας

Ο Δήμος Ερέτριας ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής:

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ομάδας Β’ τάξης Δ’)
1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 

22293 50111, 22293 50116

Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς-Γενικό Νοσοκομείο

Το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς-Γενικό Νοσοκομείο για το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΔΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού νδικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2019.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/06/2018-02/07/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 

22610 28843

Δήμος Πάρου

Ο Δήμος Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι εννέα (29) ΥΕ Εργατών καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 

22843 60114

Διεύθυνση Δασών Χανίων

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 26 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2018.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 

28210 84212

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Μάκρης 2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τριών (3) μηνών, ως εξής:

2 ΠΕ Ειδικών Συνεργατών – Ψυχαγωγών
2 ΠΕ Ειδικών Συνεργατών – Χειροτεχνών
2 ΠΕ Γυμναστών
1 ΠΕ/ΤΕ Συντονιστών
1 ΠΕ Ιατρών
1 ΤΕ Νοσηλευτών
14 ΔΕ Ομαδαρχών
3 ΔΕ Επιμελητών
1 ΔΕ Διαχειριστών
1 ΔΕ Βοηθών Διαχειριστών
1 ΔΕ Αποθηκάριων
1 ΔΕ/ΥΕ Μαγείρων
1 ΔΕ/ΥΕ Βοηθών Μαγείρων
1 ΔΕ Ειδικών Τεχνιτών
9 ΥΕ Εργατών/τριών
1 ΥΕ Οδηγών
1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
1 ΥΕ Φυλάκων

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 

25510 64219, 25510 64190, 25510 64161, 25510 64163, 25510 64298