Αρχική Ασφάλιση ΑΤΛΑΣ: Ποιοι θα μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά αίτημα συνταξιοδότησης

ΑΤΛΑΣ: Ποιοι θα μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά αίτημα συνταξιοδότησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νέες αλλαγές προβλέπει η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για την Ψηφιακή Απονομή Σύνταξη “ΑΤΛΑΣ” για τα αιτήματα συνταξιοδότησης που αφορούν απονομή και παράταση σύνταξης αναπηρίας από τον πρώην ΟΓΑ και απονομή σύνταξης γήρατος για δικαιούχους του τ. ΤΣΑΥ.

Ειδικότερα σύμφωνα με υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη στην πιλοτική λειτουργία της ψηφιακής σύνταξης ΑΤΛΑΣ εντάσσονται τα αιτήματα που αφορούν την απονομή και παράταση σύνταξης αναπηρίας από τον πρώην ΟΓΑ και την απονομή σύνταξης γήρατος για δικαιούχους του τ. ΤΣΑΥ.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης “ΑΤΛΑΣ”, η οποία ολοκληρώνεται τους επόμενους πέντε μήνες πραγματοποιείται από τις εκτελεστικές υπηρεσίες απονομών συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. έλεγχος της ορθότητας για το σύνολο των αποφάσεων που εκδίδονται από την υπηρεσία και στη συνέχεια κοινοποιείται η απόφαση στους δικαιούχους.

Οι αιτήσεις για την απονομή σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και παράτασης αναπηρίας ή θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική υπηρεσία Ψηφιακής Απονομής Σύνταξης “ΑΤΛΑΣ” μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Οι αιτήσεις αυτοτελούς χορήγησης ή παράτασης εξωϊδρυματικού επιδόματος καθώς και επιδόματος απολύτου αναπηρίας δεν υποβάλλονται μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής.