Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Υποβλήθηκαν 8.216 αιτήσεις για 23 θέσεις εργασίας

ΑΣΕΠ: Υποβλήθηκαν 8.216 αιτήσεις για 23 θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιήθηκε ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 8Κ/2020 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υποβλήθηκαν  συνολικά 8.216 αιτήσεις.

Οι θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ αφορούν στις προσλήψεις στο δημόσιο και συγκεκριμένα:

 • στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», στην Ανώνυμη Εταιρία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας-ΔΕΔΔΗΕ A.E (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας),
 • στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης),
 • στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, στο Επιμελητήριο Μαγνησίας,
 • στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και
 • στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

 • 3.598 αιτήσεις για την κάλυψη 17 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
 • 362 αιτήσεις για την κάλυψη 3 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
 • 4.256 αιτήσεις για την κάλυψη 3 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 17.765 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (SOFTWARE) – 121 αιτήσεις
 • ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ – 130 αιτήσεις
 • ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 6 αιτήσεις
 • ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – 23 αιτήσεις
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -10.885 αιτήσεις
 • ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΩΝ – 32 αιτήσεις

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (HARDWARE) – 117 αιτήσεις
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 350 αιτήσεις

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – 3.418 αιτήσεις
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ – 2.683 αιτήσεις