Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Υποβλήθηκαν 60.000 αιτήσεις για τις 144 προσλήψεις στα ΚΕΠ

ΑΣΕΠ: Υποβλήθηκαν 60.000 αιτήσεις για τις 144 προσλήψεις στα ΚΕΠ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 28/12-5-2021 και 31/26-5-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, υποβλήθηκαν  συνολικά 59.481 αιτήσεις.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:
25.900 αιτήσεις για την κάλυψη 59 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
11.817 αιτήσεις για την κάλυψη 32 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
21.764 αιτήσεις για την κάλυψη 53 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερους από έναν Κωδικούς Θέσεων του ιδίου Κλάδου ή και Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε  775.780 και αναλύεται ανά κλάδο ως εξής:
Πλήθος Προτιμήσεων ανά Ειδικότητα Κατηγορίας ΠΕ   
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                  ΠΛΗΘΟΣ
ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ         415.152
Πλήθος Προτιμήσεων ανά Ειδικότητα Κατηγορίας ΤΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                 ΠΛΗΘΟΣ
ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ         137.834
Πλήθος Προτιμήσεων ανά Ειδικότητα Κατηγορίας ΔΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                 ΠΛΗΘΟΣ
ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ         222.794