Αρχική Παιδεία ΑΣΕΠ: Υποβάλλονται δικαιολογητικά για 283 προσλήψεις στην Παιδεία

ΑΣΕΠ: Υποβάλλονται δικαιολογητικά για 283 προσλήψεις στην Παιδεία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών στην προκήρυξη 3Κ/2022 του ΑΣΕΠ που προβλέπει την πρόσληψη 238 ατόμων, με σύμβαση αορίστου χρόνου, στον ευρύτερο τομέα της Παιδείας.

Όσοι υποψήφιοι κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να εκδοθούν από την Αρχή οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων.

Υπενθυμίζουμε ότι στη φάση αυτή, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύουν τα προσόντα που επικαλέστηκαν κατά την ηλεκτρονική τους αίτηση.

Να σημειωθεί ότι όλα τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα που έχουν επικαλεστεί οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτά. Μάλιστα, αν πρόκειται για απαραίτητα προσόντα, τότε οι υποψήφιοι αποκλείονται από την περεταίρω διαδικασία του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία μέχρι την Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00 το μεσημέρι, να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο παράρτημα Στ’ της οικείας προκήρυξης.

Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες και δεν αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προκήρυξη 3Κ/2022

Η προκήρυξη 3Κ/2022 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πρόσληψη 238 ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και στον ευρύτερο Τομέα της Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναλυτικά παρουσιάζει το proson, ο 3Κ/2022 διαγωνισμός του ΑΣΕΠ απευθύνεται σε υποψήφιους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να διοριστούν σε ένα από τους παρακάτω 19 φορείς του Δημοσίου:

 1. Στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
 2. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
 3. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)
 4. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 5. Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)
 6. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
 7. Στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ-πρώην ΑΔΙΠ-)
 8. Στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας
 9. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 10. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 11. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
 12. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 13. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠαΠελ)
 14. Στο Πάντειον Πανεπιστήμιο
 15. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης
 16. Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 17. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 18. Στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις στην εν λόγω προκήρυξη ολοκληρώθηκαν στις 26 Ιουλίου 2022.