Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων – 122 Προσλήψεις στον ΟΔΑΠ

ΑΣΕΠ: Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων – 122 Προσλήψεις στον ΟΔΑΠ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι αιτήσεις για την κάλυψη των 122 θέσεων της ΣΟΧ 2/2022, για την Αθήνα και για όλες τις κατά τόπους υπηρεσίες,θα γίνονται δεκτές: από 26/06/2022 μέχρι και 05/07/2022

Έντυπο Αίτησης ΠΕ ΤΕ

Έντυπο Αίτησης ΔΕ ΥΕ

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας