Το Σάββατο 13 Ιουλίου 2024 η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 5062/2023 για την κάλυψη των θέσεων που περιλαμβάνονται στις Προσκλήσεις 2ΠΔΑ/2024, 4ΠΔΑ/2024, 5ΠΔΑ/2024, 6ΠΔΑ/2024, 7ΠΔΑ/2024, 8ΠΔΑ/2024, 10ΠΔΑ/2024, 11ΠΔΑ/2024, 12ΠΔΑ/2024 και 14ΠΔΑ/2024.

Η εξέταση θα είναι κοινή για όλους τους υποψήφιους που υπέβαλαν αίτηση στις ανωτέρω Προσκλήσεις και θα πραγματοποιηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις της «OTEAcademy» (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22, Μαρούσι Αττικής). Ώρα  προσέλευσης υποψηφίων 8:30 π.μ.

Η εξέταση θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις ενότητες δοκιμασιών (τεστ): Παραγωγικός Συλλογισμός, Επαγωγικός Συλλογισμός και Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων.

Η εξέταση για τις δύο πρώτες ενότητες θα πραγματοποιηθεί μέσω προσαρμοστικών τεστ (ComputerizedAdaptive Testing – CAT) και θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και / ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων. Η τρίτη ενότητα θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες θα αφορούν προσομοίωση εργασιακών καταστάσεων.

Για την εξοικείωση των υποψηφίων με τις απαιτήσεις της διαδικασίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο κανάλι του ΑΣΕΠ στο Youtube παραδείγματα για κάθε εξεταζόμενη ενότητα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο έως τις 8:30 π.μ., άλλως δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο.

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης των τριών ενοτήτων δοκιμασιών είναι περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά και σε αυτή συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι εξοικείωσης για κάθε εξεταζόμενη ενότητα.

Δεν θα υπάρχει διάλειμμα μεταξύ των εξεταζόμενων ενοτήτων.

Δεν θα επιτρέπεται αποχώρηση των υποψηφίων πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης και των τριών ενοτήτων.

Για τη διευκόλυνση της πρόσβασής σας στις εγκαταστάσεις του OTEAcademy, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις Οδηγίες.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις