Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Βγήκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης 4E/2018

ΑΣΕΠ: Βγήκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης 4E/2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αναρτήθηκαν στο ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4E/2018 για την πλήρωση μίας θέσης του κλάδου Ιατρού ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής (κωδικός θέσης 10007), με θητεία τριών (3) ετών, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την ημέρα Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 έως και την πάροδο της ημέρας Δευτέρας 25 Νοεμβρίου 2019.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ