Η προσοχή έχει επικεντρωθεί στο ΑΣΕΠ προκειμένου να βελτιωθούν οι διαδικασίες του και να μειωθεί ο χρόνος για την ολοκλήρωση των προσλήψεων. Η νέα κυβερνητική πολιτική προτείνει απλούστευση στον έλεγχο των προσόντων των υποψηφίων και εκτεταμένη χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η περίοδος αναμονής για προσλήψεις θα μειωθεί σημαντικά, ενώ η διοίκηση στοχεύει στο να μειώσει τον χρόνο εξέτασης των αιτήσεων από μήνες σε εβδομάδες.

Επίσης, προγραμματίζεται η επιτάχυνση της διεξαγωγής του 2ου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, με στόχο να μειωθεί η συνολική διαδικασία από την προκήρυξη έως την πρόσληψη σε έξι μήνες. Αυτές οι αλλαγές συμπεριλαμβάνουν επίσης αναθεώρηση της ύλης των εξετάσεων και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του ΑΣΕΠ με άλλους κρατικούς φορείς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν γραφειοκρατικά εμπόδια. Εκδηλώστε ενδιαφέρον ΕΔΩ για το τμήμα που ξεκινάει 24 Ιουνίου και πάρτε όλη την ύλη.

Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιτρέπει την άμεση επικαιροποίηση των προσόντων των υποψηφίων και συντελεί στην επιτάχυνση των ελέγχων από το ΑΣΕΠ. Οι προσπάθειες αυτές έχουν ως στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στις διαδικασίες πρόσληψης στο Δημόσιο.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για όλες τις ενότητες εξέτασης του 2ου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις