Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Σχεδόν 13.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν για την προκήρυξη 12Κ/2021

ΑΣΕΠ: Σχεδόν 13.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν για την προκήρυξη 12Κ/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 12Κ/2021 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 65/22.12.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν μίας (101) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 12.986 αιτήσεις.

Στατιστικά Στοιχεία Προκήρυξης 12Κ/2021