Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 31 μόνιμες προσλήψεις σε φορείς κοινωνικής πρόνοιας

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 31 μόνιμες προσλήψεις σε φορείς κοινωνικής πρόνοιας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τριάντα μία (31) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 6 Νοεμβρίου 2020 έως και την πάροδο της 16ης Νοεμβρίου 2020, ημέρας Δευτέρας.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.