Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προκηρύσσει την κάλυψη, με απόσπαση τριών (3) θέσεων για τη Γενική Διεύθυνση Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την Κοινωνία.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση hr@aead.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει στις 16/08/2021 και λήγει στις 25/08/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ