Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δήμο Κεφαλληνίας

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δήμο Κεφαλληνίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ν.Π.Δ.Δ. / ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α. «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας Κεφαλληνίας» (Ο.Κ.Α.Π. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ