Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης” για την περίοδο 2023-2024. Οι θέσεις αυτές αφορούν το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ) του Δήμου Ηρακλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με τους κωδικούς ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε προσωπικά, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, εάν η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους και είναι θεωρημένη από δημόσια αρχή. Η υποβολή μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Ανδρόγεω 2, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο Ν. Ηρακλείου Προς το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπόψη κ. Κωνσταντίνου Κατσαράκη (τηλ. επικοινωνίας: 2813 409424) και κας Ευγενίας Αθανασάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2813 409162).

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις