Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 7 ατόμων στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 7 ατόμων στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων σε Υπηρεσίες του Υπουργείου που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση των προγραμμάτων α) Επιζωτιολογικής Επιτήρησης Πρόληψης και Ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων και β) Επιτήρησης Ελέγχου και εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών και των Αιγοπροβάτων.